Sadzonki leśne

 

 

Acer platanoides – klon pospolity

Grunt

4/0

1,00

 

Acer pseudoplatanus – klon jawor

Grunt

2/2

1,00

 

Alnus glutinosa – olsza czarna

Grunt

2/0

3/0

0,60

0,80

 

Betula verrucosa – brzoza brodawkowata

Grunt

3/0

0,70

 

Carpinus betulus – grab pospolity

Grunt

2/1

2/2

0,70

1,00

 

Fagus silvatica – buk pospolity

Grunt

3/0

4/0

0,80

1,00

 

Picea abies – świerk pospolity

Grunt

3/0

2/2

2/3

0,50

0,70

1,00

 

Ouercus robur – dąb szypułkowy

Grunt

2/1

0,60-0,80

 

Tilia cordata – lipa drobnolistna

Grunt

3/0

4/0

1,00

1,20

 

Gatunki biocenotyczne

Grunt

2/2

1,00

 

oznaczenia:

C -2, C - 3, C - 10 - rośliny sprzedawane w pojemnikach o pojemności 2, 3, 10 litrów

P-7, P-9 - - rośliny sprzedawane w doniczkach o średnicy 7 cm, 9 cm itd.

Grunt - rośliny sprzedawane wykopane wprost z gruntu